Guarani with Duolingo

Complementary remarks on Duolingo’s Guarani course. Some examples of Guarani / Jopara differences.

Continue reading

Posted in announcements | Tagged , , , | Comments Off on Guarani with Duolingo

Plany na Izrael

Jedną z niewykorzystanych okazji, jaką dawał mi długi pobyt w Iranie, było bliższe zapoznanie się z tamtejszym zróżnicowaniem językowym. Wprawdzie dowiedziałem się tego-owego-nowego o gilaki, różnych odmianach kurdyjskiego, czy isfahańskim perskim, ale w porównaniu do tego, co być mogło – to mało.

Tu stawiam sobie cele skromne, ale -mam nadzieję- bardziej realistyczne, a mianowicie … dowiedzieć się czegoś (i coś napisać) o dwóch spośród wielu używanych w Izraelu języków.

Continue reading

Posted in announcements, lingvaria | Tagged , , , , | Comments Off on Plany na Izrael

The Tehrani vernacular

Do you speak exactly the same way that you write? A rhetoric question, don’t answer. The fact is – no one does. Vernaculars always differ from the literary standards – a dull, basic fact. The interesting point is that depending on the language in question the degree of their dissimilarity varies. That is to say in some cases the differences between spoken and written are minuscule and in some other – humungous. My native Polish could serve as a template of the first type – apart from obvious-to-happen differences in vocabulary registers used, the standard Polish of sound is very close to the standard Polish of ink. Syntax is not as elaborate, some secondary usage rules are not always followed, the nasal vowels tend to be denasalized – but that’s just about all. No big deal. On the other hand, in case of Persian the written and the spoken are virtually different idioms. One cannot expect that even profound knowledge of the written standard will grant them understanding of what is actually spoken on the streets. There’re far too serious differences in phonology, morphology and syntax (not to mention vocabulary) to enable this. What one may count on is to be understood (and to sound funny to Iranians, too). After all, the Iranians have all learned the ketaabi (ie. written language) in school and thus can easily understand it. Continue reading

Posted in iran | Tagged , , , , | Comments Off on The Tehrani vernacular

تعارفات ايراني or The Iranian ways of courtesy

تعارفات [ta’ārofāt] is a Persian word meaning ‘courtesies, polite formulas and expressions’. As Persian society is a very politeness-conscious one (and loquacious, too), the Persian language is exceptionally rich in polite, formal ways of saying things. Without knowing them it is virtually impossible to survive in the Iranian society. This page is an attempt to gather and list for your reference all I know about Persian verbal etiquette. Some of the expressions may seem poetic, or perhaps even baroque, be sure though that in Persian they sound perfectly natural. Be also warned, that often they are almost deprived of ‘real’ meaning and used just rhetorically.

Continue reading

Posted in iran | Tagged , , , | Comments Off on تعارفات ايراني or The Iranian ways of courtesy

Czytając An Béal Bocht – 1 czyli tytuł

Postanowiłem wrócić do irlandzkiego, nie tyle by się go nauczyć (po co?), ile by przeczytać książkę, o której wiele słyszałem – “An Béal Bocht” Mylesa na gCopaleen (to pseudonim, ale o tym później). Pomyślałem, że przy okazji lektury będę spisywać tu spostrzeżenia i uwagi, które mogą kogoś zaciekawić.

Continue reading

Posted in polyglottery | Tagged , | Comments Off on Czytając An Béal Bocht – 1 czyli tytuł

Języki nilosaharyjskie

Opis kolejnej z makrorodzin języków Afryki zaproponowanych przez Greenberga – języki nilosaharyjskie.

Continue reading

Posted in africana | Comments Off on Języki nilosaharyjskie

Języki kuszyckie

Przy innej okazji dosyć pobieżnie wyliczyłem podrodziny afroazjatyckiej rodziny językowej, wspominając przy tym o językach kuszyckich, którymi teraz zajmę się nieco bliżej:

Continue reading

Posted in africana | Comments Off on Języki kuszyckie

Języki afroazjatyckie

Kolejna część klasyfikacji języków Afryki – rodzina afroazjatycka. Na razie tylko berberyjskie są opisane dość szczegółowo. O kuszyckich traktuje odrębny artykuł.

Continue reading

Posted in africana | Comments Off on Języki afroazjatyckie

Języki Afryki – klasyfikacja

Szkic do klasyfikacji języków Afryki. Będzie rozbudowywany.

Continue reading

Posted in africana | Comments Off on Języki Afryki – klasyfikacja

Języki Afryki od Z do A. P jak Pular

Teraz dwa słowa o jednym z fenomenów na językowej (i etnicznej!) mapie Afryki. O języku używanym od Senegalu, aż po Sudan, przez lud „islamizatorów Afryki Zachodniej” twórców ogromnych, choć mało może trwałych imperiów. Nazywam go tu „Pular”, ale w istocie ma on wiele, wiele innych nazw – Fula, Fulani, Pulaar, Fulfulde.
Continue reading

Posted in africana | Comments Off on Języki Afryki od Z do A. P jak Pular