Category Archives: iran

The Tehrani vernacular

Do you speak exactly the same way that you write? A rhetoric question, don’t answer. The fact is – no one does. Vernaculars always differ from the literary standards – a dull, basic fact. The interesting point is that depending … Continue reading

Posted in iran | Tagged , , , , | Comments Off on The Tehrani vernacular

تعارفات ايراني or The Iranian ways of courtesy

تعارفات [ta’ārofāt] is a Persian word meaning ‘courtesies, polite formulas and expressions’. As Persian society is a very politeness-conscious one (and loquacious, too), the Persian language is exceptionally rich in polite, formal ways of saying things. Without knowing them it … Continue reading

Posted in iran | Tagged , , , | Comments Off on تعارفات ايراني or The Iranian ways of courtesy

Języki irańskie – klasyfikacja

W uzupełnieniu artykułu o językach Iranu krótka charakterystyka współczesnych języków irańskich, niekoniecznie używanych w Iranie (irańskojęzyczny świat to więcej niż samo państwo Iran)

Posted in iran | Comments Off on Języki irańskie – klasyfikacja

Języki Iranu – ogólnie

Gdzie indziej (tutaj) zajmuję się językami irańskimi, tu zaś – językami Iranu. To drugie pojęcie jest od pierwszego jednocześnie węższe, bo nie obejmuje np. osetyńskiego czy jagnobi, których w Iranie się nie używa; oraz szersze, bo wchodzą w jego zakres … Continue reading

Posted in iran | Comments Off on Języki Iranu – ogólnie

Perski – zdrobnienia

Perszczyźnie daleko do bogactwa zdrobnień jakie mają do dyspozycji użytkownicy języków portugalskiego i włoskiego, czy choćby mojej mowy ojczystej. Istnieją jednak pewne możliwości tworzenia zdrobnień, a wyliczam je poniżej.

Posted in iran | Comments Off on Perski – zdrobnienia

Harawi – spoken Persian of Herat

Herat, a major town in western Afghanistan, was once the capital of the Greater Khorasan, and one of the most vibrant culture centers of the whole Persian-speaking world. But I’m not going to tell you all about it. Let me … Continue reading

Posted in iran | Comments Off on Harawi – spoken Persian of Herat

Mówiony perski Isfahanu

Wpis ten ta przedstawia, a raczej chaotycznie wylicza, ważniejsze cechy odróżniające mówiony perski Isfahanu od standardowego mówionego perskiego, który, jak wiadomo, bazuje na wymowie teherańskiej. Ze względu na relatywną bliskość isfahańskiego i teherańskiego większość z wyliczonych cech dotyczy sfer fonetyki … Continue reading

Posted in iran | Comments Off on Mówiony perski Isfahanu

Mówiony perski Teheranu

Staram się tu wymienić podstawowe różnice dzielące mówiony perski Teheranu od perskiego używanego w piśmie. Różnice między językiem mówionym, a pisanym występują zawsze i wszędzie, jednak w przypadku perskiego są one szczególnie głębokie, dużo głębsze niż ma to miejsce w … Continue reading

Posted in iran | Comments Off on Mówiony perski Teheranu

Perski Iranu a dari – różnice

Ten wpis to spis najważniejszych różnic występujących pomiędzy Farsi i Dari, czyli lokalnymi odmianami języka perskiego używanymi odpowiednio w Iranie i Afganistanie. Różnice te obejmują wszystkie płaszczyzny opisu, rozpoczynając od fonologii, poprzez morfologię aż do leksyki. Przy prezentacji różnic formy … Continue reading

Posted in iran | Comments Off on Perski Iranu a dari – różnice

Perski – lekcja 3 “mieć”

Ostatnia na razie porcja kursu perskiego – trzecia lekcja wraz ze słowniczkiem.

Posted in iran | Comments Off on Perski – lekcja 3 “mieć”