Lingvaria

A list of articles about languages in general, or particular languages not fitting into three main categories my website is devoted to (Iranian, Caucasian, African).

General topics / Artykuły ogólne:

Kto pyta… – czyli o kulturowych uwarunkowaniach bezpośredniości, przykłady z Grecji, Australii i Polski
Rodzaj domyślny – w polskim domyślny jest rodzaj męski, w wielu innych językach również. Ale nie we wszystkich!
Ethnic slurs – a sketch typology

Leave a Reply